*) Siden opdateres en gang årligt efter den 1. april, som følge af pristalsreguleringen, der er beskrevet i dine forsikringsbetingelser.