CNP Assurances

CNP er forkortelse for Caisse Nationale de’Prevoyance

på dansk Den Nationale Pensionskasse. CNP er specialiseret i livs- og pensionsforsikring med en markedsandel i Frankrig, og med mere end 150 års erfaring på området er CNP Assurances globalt kendt for sin ekspertise.

Selskabets ambition er at tilbyde produkter af høj kvalitet til sine 24 millioner kunder. Produkterne sikrer kunderne økonomisk mod hverdagslivets risici og lever op til deres opsparingsbehov i alle faser af livet og hvor som helst i verden.

CNP er forkortelse for Caisse Nationale de’Prevoyance

på dansk Den Nationale Pensionskasse. CNP er specialiseret i livs- og pensionsforsikring med en markedsandel i Frankrig, og med mere end 150 års erfaring på området er CNP Assurances globalt kendt for sin ekspertise.

Selskabets ambition er at tilbyde produkter af høj kvalitet til sine 24 millioner kunder. Produkterne sikrer kunderne økonomisk mod hverdagslivets risici og lever op til deres opsparingsbehov i alle faser af livet og hvor som helst i verden.

CNP Assurances er 100% ejet af La Banque Postale

La Bank Postale ejes af Den Franske Stat (34%) samt af Caisse de Dépôts (66%).

Caisse des Dépôts er samling af pensions- og understøttelsesforeninger.
Caisse des Dépôts er under tilsyn og garanti fra den lovgivende myndighed ved Lov af 28. april 1816, art. 110,  og er den eneste finansielle institution i Europa, der kan kræve nationens beskyttelse.

CNP er involveret i tre hovedsegmenter
på markedet med personlig forsikring:

Livsforsikring, pension og risikoforsikring.

På de internationale markeder følger CNP Assurances en målrettet vækststrategi, som fokuserer på at udbrede og eksportere vores kompetencer gennem partnerskaber.

CNP har etableret virksomhed i Italien, Portugal, Spanien, Argentina, Brasilien og Kina, og nu også i Danmark. Sammen med CNPs globale partnere, sikrer CNP kunderne ekspertise i styring af aktiver/passiver samt et højt niveau af service overfor såvel virksomhedskunder som deres medarbejdere.

Som førende på området med gruppeforsikring har CNP Assurances udviklet en unik ekspertise i alle typer pensionsprodukter. I Frankrig har CNP Assurances for eksempel administreret Pensionskassen for 400.000 tjenestemænd siden 1968.

CNP har stor erfaring med at overtage administrationen af internationale selskabers pensionskasser. Over de sidste år har globale virksomheder, som for eksempel Shell valgt CNP Assurances til at forsikre pensionerne for Shells medarbejdere i Frankrig, Storbritannien og Danmark.