CNP Assurances

Information

  • Informationer om din CNP pension finder du på PensionsInfo. Her har du adgang til de fleste af dine pensionsinformationer – offentlige og private. Benyt www.pensionsinfo.dk.
    Siden opdateres en gang årligt efter den 1. april, som følge af pristalsreguleringen, der er beskrevet i dine forsikringsbetingelser.
  • Dødsfald. Pårørende bedes rette henvendelse til CNP på mail (cnp@cnpassurances.dk) og informere om dødsfaldet.
  • Indeksregulering
    Forbrugerprisindeks Danmarks Statistik for 2020 på 0,4% benyttes til regulering pr. 1. april 2021.For yderligere information se linket:
    https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/prisindeks/forbrugerprisindeks